Onze Groepen

Rode Krijtjes:

Op de eerste groep de Rode krijtjes worden de kinderen van 12 weken tot 1 jaar opgevangen. Op de babygroep worden ze opgevangen onder leiding van in baby’s gespecialiseerde, pedagogisch medewerkers. De groep is speciaal ingericht op de jongste kinderen. Je vind in deze groepsruimte verschillende plekken waar de aller kleinste kinderen rustig kunnen spelen en ook worden de kinderen die gaan leren lopen geprikkeld door verschillend spelmateriaal.

De groep is vooral rustig en huiselijk ingedeeld, wat natuurlijk heel fijn is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Er wordt veel geknuffeld, maar ook zeker al activiteiten gedaan met de kinderen. Denk aan het kennis maken met knutselen, 1 op 1 activiteiten, spelletjes zoals “Kiekeboe”.

Groene Krijtjes:

Op de groene krijtjes worden de kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Op deze groep vind je al verschillende hoekjes. Zo staat er een auto, een leeshoek en ook vind u hier ook al een huishoek, met een keukentje.

Zo worden de kinderen geprikkeld tot spel. In deze leeftijd zijn de kinderen natuurlijk veel aan het uitproberen en ontdekken, hier is dan ook goed de ruimte op ingedeeld. De kinderen kunnen naast het spelen in de hoeken ook activiteiten aan tafel doen, bijvoorbeeld een puzzel maken of knutselen. Op deze groep worden er ook gerichte activiteiten aangeboden, zo zijn er 1 op 1 activiteiten of kleine groepsactiviteiten. Puk is in deze groep vaak een “echte” grote vriend van de kinderen.

Oranje Krijtjes:

De verticalegroep de oranje krijtjes is een groep kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Doordat er veel verschillende leeftijden op de groep aanwezig zijn, proberen de leidsters aan elk ontwikkelniveau aandacht te besteden. De ruimte is ingericht met een babyhoek, een dreumeshoek en hoeken voor de peuters die fantasiespel uitlokken.

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s die elke keer wisselen. Bij deze thema’s zijn er knutselactiviteiten, speelmateriaal en kringgesprekken. Soms hebben we hier een liedje of versje bij.

Verder is het leuk om te zien hoe de baby’s en dreumesen opkijken naar de oudere kinderen. En de oudere kinderen de jongere weer helpen.

Gele Krijtjes:

De gele krijtjes is de VE-peutergroep.

Hier spelen de kindjes van 2 tot 4jaar. We besteden voor de kindjes die dat extra nodig hebben veel aandacht aan taalstimulering en sociale vaardigheden.

We hebben mooie speelhoeken waar de kinderen hun fantasie spel kunnen ontwikkelen, denk aan de poppenhoek en het keukentje, maar ze kunnen ook bouwen in de bouwhoek of een mooie puzzel maken aan tafel.

Elke dag beginnen we in de kring met ons goedemorgen lied en volgen we daarna ons vaste dagschema. De activiteiten die we doen zijn veelal gekoppeld aan een thema en elke zes weken behandelen we een nieuw thema. We maken veel knutselwerkjes die we graag ophangen in het lokaal maar ook bewaren in een mooie map voor ieder kind.

We stimuleren zindelijkheid door met de kindjes die daar aan toe zijn te oefenen om naar de wc te gaan. Tussen de middag is er tijd om even een dutje te doen in bed en geven we de oudste peuters een rust moment op een matrasje.

We hebben ons eigen speelplein wat bij ons lokaal is. Hier spelen we graag. Zingen doen we graag met onze liedjes bak of we zetten een leuk (dans) muziekje op.

De Hal:

De hal gebruiken we voor leuke activiteiten zoals de taal dans lessen, VVE activiteiten, beweging enz. Ook mogen de kinderen hier spelen wanneer de groepen aan het einde van de dag bijna leeg zijn.