Organisatie

Organisatie Structuur

Bij KDV De Kleurkrijtjes communiceren we helder en begrijpelijk. Niet alleen onderling, maar ook naar jou als ouder. We streven naar optimale samenwerking tussen alle partijen. Een duidelijke organisatiestructuur helpt ons daarbij. Goede onderlinge verhoudingen zorgen dat we professioneel kunnen werken. Bovendien is er prima contact met de oudercommissie.

Managementteam

Het managementteam van KDV de Kleurkrijtjes bestaat uit Maria Nizami (eigenaaresse), Esther Zanen (locatiemanager) en Farishta Nizami (financiƫn).

Administratie

Op het kantoor bij KDV de Kleurkrijtjes bevinden zich de personele en financiƫle administratie. Ook de afdeling kindplanning en het secretariaat van de organisatie vind je hier. Heb je vragen over de kindplanning of over een factuur, dan heb je contact met iemand van deze afdeling.

Heb je een vraag? Stel hem hier.

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt (mede) het pedagogisch beleid en bewaakt het invoeren van beleidsvoornemens. Zo zorgt zij ervoor dat we binnen de organisatie overal volgens dezelfde visie werken. De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen de organisatie. Daarnaast ziet zij toe op de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers bij KDV De Kleurkrijtjes zijn gekwalificeerde beroepskrachten die op de groepen werken. Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep is afhankelijk van de groepsgrootte.

Oudercommissie

De oudercommissies van KDV De Kleurkrijtjes bestaat uit een afvaardiging van ouders die kinderen op de kinderdagopvang hebben. Zij behartigen de belangen van de ouders. De oudercommissie adviseert de directie over onder andere: pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, tariefwijzigingen, klachtenregeling, openingstijden, enz. De oudercommissie denkt actief mee over vraagstukken en ontwikkelingen.

Lees meer over activiteiten en resultaten van de oudercommisie