Organisatie

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders binnen de organisatie van Waardse Kids Kinderopvang en Kinderopvang Polsbroek, zowel voor de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang als de peuteropvang. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor directie en management om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Waardse Kids in kan springen op vragen en behoeftes van ouders.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang en door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management en de directie van de opvang. Het recht op advies is bij de Wet Kinderopvang geregeld.

Thema’s

De oudercommissie komt 4 keer per jaar bij elkaar. Thema’s die worden besproken zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, communicatie, activiteiten, tarieven, openingstijden, klachten, procedures en huisvesting.

Waar houdt de oudercommissie zich o.a. mee bezig:

Hieronder lees je enkele voorbeelden:

  • advies geven over het pedagogisch beleid en voedingsbeleid;
  • advies geven over zaken als veiligheid en gezondheid op de locaties;
  • wensen van ouders rondom de opvang onder de aandacht brengen.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat op dit moment uit 3 ouders van verschillende groepen.

Lijkt het u leuk om in de oudercommissie te gaan, geeft dit dan aan ons door.