Aanbod

VE uitleg

Sinds 01-10-2018 is kinderdagverblijf de Kleurkrijtjes een, door de Gemeente Gouda, VVE gecertificeerd dagverblijf. Hiervoor zijn er controles en inspecties uitgevoerd door de GGD in opdracht van de Gemeente Gouda. Wij zijn er trots op dit behaald te hebben.

Wat betekent dit concreet?

Gemeente Gouda heeft een steunpunt VE waar wij nauw mee samenwerken. Kinderen worden geïndiceerd door de arts van het consultatiebureau en kunnen hierna doorverwezen worden naar ons dagverblijf.

Kinderen die geïndiceerd zijn dienen minimaal vier dagdelen per week af te nemen. Dit is nodig om het complete programma te volgen en hier ook rendement uit te halen.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Thema’s

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-doelen

Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s.

Erkend

Het programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en is daarmee door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief VVE-programma.

Download ons Beleid VE (.pdf)

Met Uk en Puk wordt er spelenderwijs gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden.
pdf file_download

Bekijk ook: